Weserübung

26. marts 1940: Storadmiral Raeder mener ikke, at en britisk aktion i Norge er på trapperne. Alligevel opfordrer han til, at den tyske besættelse af Norge og Danmark udføres snarest

Den tyske flådechef, storadmiral Raeder, aflægger i dag en situationsrapport til Hitler. Raeder har modtaget meddelelser fra sine to kontakter i Norge, lederen af det norske fascistparti Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, og dennes nærmeste medarbejder A. V. Hagelin. Heri udtrykker… Read More ›

21. marts 1940: De tyske angrebsplaner er klar, men general Falkenhorst har fået skrupler – er et angreb uden varsel virkelig nødvendigt? En rasende Hitler står fast på Weserübungs overraskelseselement

I dag er spidserne i den tyske værnemagt samlet til ‘førermøde’ hos Hitler. Under mødet udtrykker operation Weserübungs ledende general, Falkenhorst, tvivl i forhold til at udføre besættelsen af Norge og Danmark som overraskelsesangreb: Er det virkelig nødvendigt at rykke… Read More ›