Tyskland

16. feb. 1940: Det tyske forsyningsskib “Altmark” skaber problemer for Norge. Briterne jagter skibet, men en aktion mod “Altmark” vil være en krænkelse af norsk neutralitet

Tyskland og Storbritannien har begge en strategisk interesse i Norge. I London og Berlin lægger man derfor planer for en operation i Nordnorge. Den norske regering er blevet informeret om Storbritanniens hensigter, mens det endnu ikke vides, hvorvidt Tyskland vil… Read More ›

13. feb. 1940: Meddelelse fra den danske marineattaché i Berlin: Tyskerne planlægger et fremstød i Vesteuropa og vil herefter forsøge at skaffe sig støttepunkter i Danmark og Norge

Den igangværende stormagtskrig skaber usikkerhed i de neutrale lande. Man forsøger efter bedste evne at holde sig orienteret om de krigsførende landes planer og hensigter. For godt en måned siden resulterede den anspændte situation i en alarmering af det danske… Read More ›

27. januar 1940: Muligheden for en tysk invasion af Norge rykker nærmere – Hitler nedsætter en specialstab, som skal udarbejde egentlige operationsplaner.

I den igangværende stormagtskrig har både Tyskland og Storbritannien øjnene rettet mod Nordnorge. Herfra udskibes nemlig svensk jernmalm til Tyskland, og disse leverancer er afgørende for den tyske krigsøkonomi. Senest har Storbritannien sendt en note til Norge, hvori de betegner norsk farvand… Read More ›