Tyskland

24. feb. 1940: General Falkenhorst bliver i dag indkvarteret i Berlin sammen med sin stab. De skal nu udarbejde retningslinjerne for “Weserübung” – besættelsen af Norge

Hitler har udnævnt general Nikolaus von Falkenhorst til leder af en større militæroperation mod Norge. Felttoget skal sikre Tyskland strategisk vigtige havne og kontrol med tilførslen af svensk jernmalm. I dag er Falkenhorst blevet indkvarteret i Berlin med sin stab, og… Read More ›

23. feb. 1940: Nyt fra Vinterkrigen – Finland ønsker fredsforhandlinger og har bedt de allierede om at lægge pres på Sovjetunionen. Dette kan ændre de allieredes planer for en aktion i Norden

Ligesom Tyskland planlægger også de allierede en operation i Norge. Hidtil har det indgået i de allieredes planer, at en sådan operation til dels skulle kombineres med en hjælpeaktion i Finland. I forgårs har man fra fransk side imidlertid opfordret Storbritannien… Read More ›

21. februar 1940: Hitler udnævner general til Norgesfelttoget. Planlægningen intensiveres, og nu nævnes Danmark også i planerne. Frankrig ønsker en allieret landgang i Norge snarest muligt

Hitler kræver handling. Længe har det været overvejet og diskuteret, hvorvidt man skulle foretage et fremstød i Norge. ‘Almark-affæren’ har overbevist Hitler om, at Norge enten ikke kan eller ikke vil hævde sin neutralitet over for Storbritannien. Hitler har derfor kaldt… Read More ›