Sovjetunionen

12. marts 1940: Finland accepterer en sovjetisk dikteret fred. I morgen vil Vinterkrigen formelt være slut. I Tyskland indskærper Falkenhorst vigtigheden af at holde Weserübung hemmelig

Siden 30. november sidste år har den finske hær kæmpet mod en talmæssig langt overlegen sovjetisk invasionsstyrke. De finske tropper kunne indledningsvis holde ‘den røde hær’ stangen, og en række sejre skabte verden over stor beundring for finnerne. Fra januar… Read More ›

27. januar 1940: Muligheden for en tysk invasion af Norge rykker nærmere – Hitler nedsætter en specialstab, som skal udarbejde egentlige operationsplaner.

I den igangværende stormagtskrig har både Tyskland og Storbritannien øjnene rettet mod Nordnorge. Herfra udskibes nemlig svensk jernmalm til Tyskland, og disse leverancer er afgørende for den tyske krigsøkonomi. Senest har Storbritannien sendt en note til Norge, hvori de betegner norsk farvand… Read More ›