4. april 1940: Læs indberetningen fra den danske gesandt i Berlin, Herluf Zahle, til Udenrigsministeriet

Herluf Zahle (t.h.), dansk gesandt i Berlin, har i eftermiddags sendt en indberetning til Udenrigsministeren.  Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

Herluf Zahle (t.h.), dansk gesandt i Berlin, har i eftermiddags sendt en indberetning til Udenrigsministeren. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

Her gengives den indberetning, som den danske udenrigsminister, P. Munch, modtog den 4. april 1940. Indberetningen er fra den danske gesandt i Berlin, Herluf Zahle, og afleveret med specialkurér omkring kl. 19.

Der er indsat enkelte forklarende oplysninger:

Berlin, den 4. April 1940
No. XXII, Danmark-Tyskland
Strængt fortroligt.
Med særlig Kurér.

Hr. Udenrigsminister.

I. Herved har jeg den Ære at indberette, at den svenske Marineattaché Kl. 13 Dags Dato indfandt sig hos Gesandtskabets Marineattaché [Kjølsen, red.] og meddelte i kort sammentrængt Form følgende, som han havde fra absolut paalidelig Kilde indenfor Ober-Kommando-Wehrmacht:

1) Der forestaar en »Aggression« mod Danmark, som skal finde sted i næste uge,

2) samtidigt eller muligvis lidt senere forberedes et Indbrud i Holland, muligvis ogsaa Belgien,

3) det er sandsynligt, at Operationerne dernæst forsættes mod Syd-Norge,

4) der er intet erfaret om eventuelle Hensigter mod Sverige.

5) Troppe- og Tonnagekoncentrationer (ialt ca. 115 000 Tons) om Swinemünde bekræfter sig og skal delvis være indladet, men ikke afgaaet. Der er Medelelser om, at der i visse Troppeafdelinger drives forceret Uddannelse i Gasangreb, og at dette i flere Tilfælde skal have gjort Tropperne urolige. Man maa forvente en hensynsløs Indsættelse af Krigsmateriel.

Den svenske Marineattaché meddelte, at den svenske Gesandt var underrettet, og at denne havde anmodet ham om at meddele mig ovenstaaende.

II. Umiddelbart efter dette Besøg indfandt den hollandske Militærattaché [G.J. Sas, red.] sig hos Marineattacheen og gav ganske ligelydende Meddelelse.

Han meddelte, at Oplysningerne stammede fra samme meget paalidelige Kilder indenfor tyske Officerskredse, som tidligere havde advaret Holland, og som var utilfredse med det nuværende System.

Paa Forespørgsel tilføjede han, at selv om han ikke kunde udtale sig om, hvorvidt disse Planer i virkeligheden vilde blive udført, var han overbevist om Oplysningernes Paalidelighed, hvad Planernes Udarbejdelse angaar. Han spurgte, om Danmark var mobiliseret, og anmodede om at blive holdt underrettet, hvad Gesandtskabet maatte erfare.

Jeg telefontelegraferede derefter til Udenrigsministeriet under Nr. 25.

Jeg er i Tvivl om, hvorvidt jeg mundtligt til Udenrigsministeren [von Ribbentrop] eller til Statssekretæren [von Weizsäcker] skal nævne disse Meddelelser, forsaavidt angaar deres faktiske Indhold – naturligvis uden Kildeangivelse. Maaske vil sidstnævnte paa Grund af personlig Forhold til mig have vanskeligere ved undvigende Svar. Eventuel Instruktion udbedes.

Nærværende Beretning ledsaget af 1 Gennemslag overbringes af Legationssekretær Schøn som Kurer pr. Flyvemaskine Dags Eftermiddag. Han bedes sendt tilbage i Morgen Fredag Eftermiddag.

Jeg har den Ære at forblive med den mest udmærkede Højagtelse
Hr. Udenrigsministerens ærbødigste
Herluf Zahle

P.S. Efter at ovenstaaende er skrevet, erfarer jeg, at norsk Gesandtskab har lignende Meddelelser; norsk Kilde angives at være neutral Civilperson; herudover har vi ikke meddelt hinanden noget om Kilder. De norske Meddelelser gaar ud paa snarligt Angreb på Holland for at skaffe Basis for Angreb paa den franske Nordfront. Hvad Danmark angaar, skulde Maalet være at skaffe Støttepunkter for Undervandsbaade og Luftbaser paa Jyllands Vestkyst.Kategorier:Øvrigt nyt, Optakt til besættelsen

Tags: , , , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: