2. april 1940: ”W÷ 7” – nedtællingen til operation Weserübung er begyndt: Angrebet på Norge og Danmark er fastsat til 9. april kl. 04.15

Briterne opbragte for få dage siden et tysk skib i neutralt norsk farvand. Hitler er rasende, men endnu tager Tyskland officielt hændelsen med ro. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv

Hitler har i dag besluttet, at operationen mod Danmark og Norge skal foregå om syv dage – altså den 9. april. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv

Som aftalt ved gårsdagens officersforsamling træder general Falkenhorst med sin stabschef, Buschenhagen, igen i dag an i rigskancelliet. Sammen med Jodl, Raeder, Göring og Hitler skal de beslutte, præcist hvornår besættelsen af Norge og Danmark skal udføres. Der skelnes nu mellem ’Weserübung Nord’ (Norge) og ’Weserübung Süd’ (Danmark). På mødet bekræftes det, at selve angrebstidspunktet bliver kl. 04.15. Herefter stiller Hitler et overraskende spørgsmål: ”Hvornår kan aktionen senest afblæses?”. Buschenhagen bladrer lidt forvirret i sin detaljerede tidstabel over hele operationens enkelte led. Efter lidt betænkningstid svarer han, at en afblæsning senest skal fortages 5 dage inden aktionsdatoen. Hitler læner sig tilbage, tænker sig kort om og erklærer derefter: ”Godt, så bestemmer jeg mig for den 9. april”.

Efter mødet udsendes følgende kodetelegram til alle højtstående officerer, der er informeret om operation Weserübung: ”Weser 2 4 W – 7”. De tyske officerer er ikke i tvivl om kodens betydning: I dag, 2. april, er der 7 dage til ’Wesertag’ – dagen for Weserübungs iværksættelse. Med andre ord er angrebsdagen altså sat til 9. april, og nedtællingen til operationen er således begyndt. Efter 4. april kan det ikke komme på tale at aflyse operationen.

Andetsteds i Berlin bliver den svenske marineattaché beroliget af Schulte Mönting, storadmiral Raeders stabschef. Efter meldingerne om tysk aktivitet ved Østersøhavnene har det svenske gesandtskab ønsket mere konkret informationer om de tyske intentioner. Schulte Mönting forsikrer, at Tyskland på ingen måde udgør en trussel mod Sverige. Senere på dagen indsender gesandtskabet derfor følgende vurdering til det svenske udenrigsministerium på baggrund af marineattachéens samtale med Schulte Mönting: Tyskland forbereder at møde en britisk landgang i Norge, eventuelt at komme den i forkøbet. Der er altså næppe risiko for et præventivt angreb mod Sverige, ”men hvad Norge – og måske også Danmark – angår, forholder det sig anderledes, her turde risikoen være større […]”.

I Danmark og Norge er man udvidende om den advarsel, det svenske gesandtskab nu er i besiddelse af. I Norge diskuterer man endda i Stortinget, hvorvidt man skal hjemsende soldater til landbrugets forårsarbejde. Den norske forsvarsminister meddeler, at man vil reducere de stående norske styrker 15. april, og man vælger desuden at svække kystbefæstningen på flere punkter. Den svenske rapport, som ellers mere end antyder at Norge og måske også Danmarks neutralitet er i fare, sendes imidlertid ikke videre fra Stockholm til Danmark og Norge. Et sådan samarbejde har man ikke på plads mellem de tre nordiske lande.Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , , , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: