1. april 1940: Hitler holder møde med Weserübungs ansvarshavende officerer. I København mødes marineattaché Kjølsen med den danske udenrigsminister og flådechef

Kommandørkaptajn Frits Hammer Kjølsen er dansk marineattaché i Berlin.  Han har i dag sendt en indberetning om mulige tyske krigsplaner, der indbefatter Danmark, til København. Hvorvidt, der blot er tale om løse rygter, vides ikke. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

F. H. Kjølsen er dansk marineattaché i Berlin. Han er i dag i København for at aflægge rapport for udenrigsminister Munch og den danske flådechef. Ingen af de tre anser dog den tyske aktivitet ved Østersøhavene som en trussel. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

Kl. 12.30 holder Hitler frokostmøde i rigskancelliet for samtlige officerer, der har været med til at planlægge operation Weserübung, eller som skal føre en kommando af betydning under aktionerne i Norge og Danmark. Hver enkelt officer får besked på kort at forklare, hvad hans opgave består i. Derefter giver Hitler hele forsamlingen en opsang. Han tager fat i mistilliden mellem flåden og hæren, eksempelvis i forbindelse med uenigheden om de tyske krigsskibes rolle. Hitler understreger, at Norgesfelttoget kan blive afgørende for hele krigens udfald. Man må optræde med yderste beslutsomhed, og modstand må slås ned uden den mindste tøven. Føreren lader også de tilstedeværende forstå, at de skal deltage i ‘den dristigste og frækkeste aktion i krigshistorien’. Hvis blot ét ord trænger ud til offentligheden, kan aktionen umuligt gennemføres!

Ved mødet bliver det også gjort klart, at aktionen mod Danmark i de sidste døgn skal camoufleres ved at bilde tropperne ind, at de skal deltage i en stor øvelse, som strækker sig over det meste af Nordtyskland. Herefter takker Hitler operationens planlæggere for grundigt arbejde, og han beder cheferne for de tre tyske værn og general Falkenhorst om at møde igen i morgen i rigskancelliet: Operation Weserübungs endelige angrebstidspunkt skal fastlægges.

I Danmark er den danske marineattaché, Kjølsen, i dag ankommet til København til sin månedlige afrapportering i Udenrigsministeriet. Han mødes med udenrigsminister Munch, der bliver oplyst om den bemærkelsesværdige aktivitet i de nordtyske havne. Hverken Kjølsen eller Munch vurderer dog umiddelbart, at aktiviteten giver anledning til dansk bekymring. Kjølsen er mest bekymret for, hvordan Tyskland vil reagere, hvis de allierede landsætter tropper i Norge. Derfor understreger Munch, at han på udenrigsministermødet 25. feb. blev informeret om, at Norge vil forsvare sig, hvis de allierede angriber. Det samme havde Sverige givet udtryk for – “ligesom vi i Danmark vil forsvare os med våbenmagt, hvis vi bliver angrebet, og dette må De gerne, hvis De får lejlighed til det, sige til hvem, De træffer i Berlin” fortæller Munch til Kjølsen. Udenrigsministerens ord stemmer overens med den erklæring, som Folketinget vedtog i januar. Den danske neutralitet vil blive forsvaret med våbenmagt, men omvendt vil det gå imod den danske regerings neutralitets- og forsvarspolitik at forsvare Danmark til sidste mand eller føre en eventuel håbløs kamp til ende i en given situation.

Efter mødet i Udenrigsministeriet melder Kjølsen sig hos flådechef Rechnitzer. Ligesom Udenrigsministeren er Rechnitzer heller ikke videre bekymret for tyskernes aktiviteter ved Østersøen. I forhold til troppekoncentrationen vurderer flådechefen, at dette må skyldes tysk frygt for et allieret fremstød mod Narvik.

I Danmark, og i øvrigt også i Norge, vurderes det altså, at den tyske aktivitet i Østersøen ikke umiddelbart er truende. Tyskland vil først udgøre en trussel mod Norden, hvis der for alvor bliver udsigt til en allieret aktion.Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. 4. april 1940: Den danske udenrigsminister, Munch, modtager en advarsel fra det danske gesandtskab i Berlin: Kan en tysk militæraktion mod Danmark være under opsejling? | 9. APRIL LIVE

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: