26. marts 1940: Storadmiral Raeder mener ikke, at en britisk aktion i Norge er på trapperne. Alligevel opfordrer han til, at den tyske besættelse af Norge og Danmark udføres snarest

Den tyske flådechef, storadmiral Eric Raeder, kan i dag notere sig, at Hitler endnu ikke har givet ordre til Weserübungs udførelse. Imens foreslår overkommandoen, at man iværksætter en offensiv i Vesteuropa. Fra Wikimedia Commons.

Den tyske flådechef, storadmiral Eric Raeder, mener ikke at man bør frygte en snarlig britisk aktion i Norge. Alligevel vurderer han dog, at Tyskland bør besætte Norge og Danmark senest den 15. april. Fra Wikimedia Commons.

Den tyske flådechef, storadmiral Raeder, aflægger i dag en situationsrapport til Hitler. Raeder har modtaget meddelelser fra sine to kontakter i Norge, lederen af det norske fascistparti Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, og dennes nærmeste medarbejder A. V. Hagelin. Heri udtrykker de to nordmænd bekymring for en snarlig britisk aktion i Norge, som de mener, den norske regering ikke vil modsætte sig. Raeder vurderer imidlertid ikke, at en allieret operation i Norden er nært forestående – men han er alligevel enig i, at det haster med operation Weserübung.

Til Hitler og generalerne Jodl og Keitel forklarer Raeder, at en britisk besættelse af Norge har været overhængende, og der forelægger sikre tegn på, at en operation var under forberedelse før den finsk-sovjetiske fredsaftale. Raeder uddyber:

“Efter min opfattelse er faren for en britisk landgang ikke længere akut. Spørgsmålet om, hvad englænderne vil foretage sig i nord i den nærmeste fremtid, kan besvares derhen, at de vil gøre yderligere forsøg på at forstyrre den tyske handel i neutralt farvand og foranledige episoder, eventuelt med det formål at tilvejebringe et påskud for en aktion mod Norge. Et af formålene har været og er fortsat at afskære Tysklands import [af svensk jernmalm, red.] fra Narvik. Den vil imidlertid blive afskåret alligevel, i hvert fald i noget tid, hvis operation Weserübung iværksættes. Før eller senere vil Tyskland blive stillet overfor nødvendigheden af at gennemføre operation Weserübung. Det er derfor hensigtsmæssigt at foretage aktionen snarest og senest 15. april. Nætterne efter denne dato er for korte. Det er nymåne den 7. april. Flådens muligheder vil blive for stærkt begrænsede, hvis Weserübung udsættes for længe.”

Den tyske flådechef afslutter dagens notat med følgende ord: “Føreren er indforstået med Weserübung. X-dag [angrebsdag, red.] ved nymåne”. Hermed står man fra tysk side fast på, at besættelsen af Norge og Danmark skal finde sted i starten af april samt ved nymåne, hvilket vil sige enten den 7., 8., 9. eller 10. april.Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , , , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: