21. marts 1940: De tyske angrebsplaner er klar, men general Falkenhorst har fået skrupler – er et angreb uden varsel virkelig nødvendigt? En rasende Hitler står fast på Weserübungs overraskelseselement

Nikolaus von Falkenhorst er nyudnævnt general for Tysklands kommende Norgesfeltog. Han er i dag blevet indkvarteret i Berlin. Fra Wikimedia Commons.

General Nikolaus von Falkenhorst er ansvarlig for det kommende felttog mod Danmark og Norge. I dag rejser han dog tvivl om nødvendigheden af et overraskelsesangreb på de to nordiske lande. Fra Wikimedia Commons.

I dag er spidserne i den tyske værnemagt samlet til ‘førermøde’ hos Hitler. Under mødet udtrykker operation Weserübungs ledende general, Falkenhorst, tvivl i forhold til at udføre besættelsen af Norge og Danmark som overraskelsesangreb: Er det virkelig nødvendigt at rykke ind landene uden varsel? Falkenhorst bliver støttet af repræsentanterne fra den tyske flåde, som i den grad har fået kolde fødder. Omfanget og risikoen ved operationen er i flådeledelsens øjne blevet så stor, at Weserübung kan ende med at blive hele den tyske flådes undergang. Det er derfor flådens standpunkt nu, at en aktion i Norden kun skal udføres, hvis omstændighederne gør det tvingende nødvendigt. Til mødet rejses også det spørgsmål, om man kan gå ud fra, at de to lande ikke vil yde modstand, når deres neutralitet bliver krænket i en sådan grad? Falkenhorst kommer derfor med det forslag, at man først overrækker diplomatiske noter og lader dem have indvirkning på de nordiske regeringer.

Hitler afviser rasende enhver forhandling – Weserübung skal udføres som et overraskelsesangreb. Man må ikke skabe mistro i de nordiske lande, og de må for alt i verden ikke få mulighed for at søge om hjælp hos Storbritannien eller USA. General Jodl, Hitlers nærmeste militærrådgiver, støtter op om Føreren og er tydeligvis irriteret over Falkenhorsts forslag. Efter hans mening angår de politiske forberedelser ikke Falkenhorst, som udelukkende skal stå for den militære planlægning og eksekvering. Hitler slår én gang for alle fast, at besættelsen af Norge-Danmark skal ske “overfaldsagtigt”, og dermed kan der i dag sættes underskrift på angrebsordren for ‘Weserübung Süd’, besættelsen af Danmark.

Den endelige angrebsordre er en uddybning af allerede udfærdigede planer, hvor Danmark skal overrumples fra land-, søsiden og luften: Fra syv forskellige punkter skal den danske grænse i Sønderjylland overskrides af tyske tropper, som deles i to fløje. Den venstre fløj skal rykke hurtigt frem gennem Tønder og Aabenraa over Ribe til Esbjerg, hvorfra man hurtigst muligt skal trænge videre nordpå til hovedmålet Aalborg i en stor knibetangsmanøvre. Den højre fløj skal rykke gennem Aabenraa, Haderslev, videre gennem Vejle og Kolding over Horsens og fra Skanderborg deles sig for at sikre hhv. Aarhus, Randers og Viborg. I Viborg vil man mødes med elementer af den tyske venstrefløj og rykke videre mod Aalborg. Der vil også foretages landsætning af tropper ved Middelfart, som skal sikre og holde Lillebæltsbroen, ved Nyborg og Korsør, Gedser og endelige i selve København. For at sikre, at aktionen mod Aalborg ikke kan slå fejl, skal her desuden nedkastes faldskærmstropper og landsættes ‘luftlandetropper’. Dette vil blive krigshistoriens første større aktion med indsættelsen af tropper fra luften.

I angrebsordren bestemmes det i øvrigt, at København ikke skal stormes, hvis der ydes hård modstand fra den vestlige bydel. I stedet skal hovedstaden omsluttes, og bombefly vil så ‘overtale’ den danske regering til at indstille modstanden. Ordren indskærper desuden, at alt skal ske overraskende og så vidt muligt fredeligt. Der skal hele tiden regnes med britisk luftangreb, men i hele operation Weserübung Süds område kan man regne med effektiv luftstøtte, som vil bryde enhver modstand hensynsløst, hvis det skulle blive nødvendigt. Det understreges også, at formålet med landgangen i København sammen med luftvåbnets tilstedeværelse er at give særligt eftertryk til den tyske gesandts krav om overgivelse og samarbejde til den danske regering.

Hermed synes alt parat til besættelseaktionen. I Danmark og Norge har man ingen viden om de tyske planer – og i den danske regering forestiller man sig på ingen måde et tysk angreb uden et forudgående ultimatum.Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: