13. marts 1940: Falkenhorst er klar med instruks: Efter besættelsen af Danmark og Norge skal der udvises forsigtighed og tilbageholdenhed over for civilbefolkningen

Nikolaus von Falkenhorst er nyudnævnt general for Tysklands kommende Norgesfeltog. Han er i dag blevet indkvarteret i Berlin. Fra Wikimedia Commons.

General von Falkenhorst har i dag færdiggjort en instruks til de tyske tropper, der kræver forsigtighed og tilbageholdenhed over for befolkningerne i Norge og Danmark. Fra Wikimedia Commons.

I dag kl. 11 er Vinterkrigen mellem Finland og Sovjetunionen officielt afsluttet. Freden skaber udfordringer for både de allierede og Tysklands skandinaviske operationsplaner, da begge parter nu reelt har mistet deres påskud for at besætte de strategisk vigtige område i Nordnorge og Sverige. Således noterer general Jodl i dag i sin dagbog: “Føreren giver endnu ikke befaling til W[eserübung, red.]. Han leder endnu efter en begrundelse.”

General Falkenhorst, der skal lede operationen, tager til gengæld ikke notits af den finsk-sovjetiske fredsaftale. Han udsteder i dag en ordre, der indledes med ordene: “Den militære besættelse af Danmark og Norge finder sted med det formål at sikre disse landes neutralitet.” Ordren udpensler, hvordan Værnemagten vil stille sig over for modstand eller vold fra civilbefolkningen i Norge og Danmark. Man ønsker stadig en fredelige besættelse, og kun “hvor de tyske tropper møder modstand, skal denne hensynsløst brydes med våbenmagt”. På linje med tidligere udkast forklares det indgående, hvordan man fra tysk side skal tilstræbe samarbejde med myndigheder og befolkningen. Det påpeges også, at besættelsestroppernes forsyning kun skal “tages fra landet i det omfang, den danske og norske økonomi kan bære det uden at lide skade [eller] i det omfang, den militære situation gør det påkrævet”. Det indskærpes desuden for tropperne, at der skal vises forsigtighed og tilbageholdenhed over for civilbefolkningen. “Malplaceret tillidsfuldhed kan bringe tropperne i fare”. I tilfælde af modstand fra civile, eller blot frygten herfor, må der tages gidsler, med meddelelse om at gidslerne henrettes ved det ringeste tilløb til fjendtlige handlinger. Væbnet modstand fra civilbefolkningen vil også blive slået ned med våbenmagt. Enhver voldshandling mod Værnemagten vil blive straffet med døden, herunder sabotage, forstyrrelse af den tyske forsyningstjeneste, overskæring af telefonledninger, foretagelse af sprængninger m.v.

På trods af at Værnemagten om nødvendigt vil benytte magt, lægges der stadig vægt på, at besættelsen af Norge og Danmark er fredelig. Om Danmark hedder det således: “Ethvert medlem af værnemagten må være klar over, at han ikke er kommet til et fjendtligt land, men at tropperne rykker ind i Danmark for at beskytte landet og sørge for befolkningens sikkerhed.” Herefter følger en instruks til soldaterne, som beskriver den danske befolknings karakter. Heri fremgår det, at danskerne har en stærk nationalfølelse, er frihedselskende, selvbevidste og økonomisk tænkende. De har desuden bondesnuhed grænsende til det upålidelige samt en svaghed for England. Herudover skal soldaterne være opmærksomme på, at mange danskere forstår tysk.

(Du kan læse hele soldaterinstruksen om det tyske syn på danskernes mentalitet på danmarkshistorien.dk)Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. 18. marts 1940: I Berlin overvejer man, hvordan den norske og danske økonomi bedst gavner Tyskland efter en besættelse. Hitler mødes med Mussolini i Brennerpasset | 9. APRIL LIVE

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: