10. marts 1940: Social-Demokraten beretter om vanskeligheder med placeringen af den store luftværn- og mørklægningsøvelse 13. og 14. april. Konfirmationsfester er i fare for at skulle afholdes i mørke!

Selvom Danmark regner med at kunne holde sig neutralt i den igangværende krig, så har man alligevel oprettet et civilt luftværn, ligesom der planlægges en stor mørklægningsøvelse i april. Fra Frihedsmuseets billedarkiv.

Den store luftværns- og mørklægningsøvelse, sat til den 13. og 14. april, går ikke godt i spænd med årstidens mange konfirmationer. Fra Frihedsmuseets billedarkiv.

Af Max Odsbjerg Pedersen.

Avisen Social-Demokraten kunne i går berette om planerne for en stor luftværns- og mørklægningsøvelse i København. Det er indenrigsminister Bertel Dahlgaard, der skal træffe afgørelse om afholdelsen af øvelsen, men det viser sig at være lettere sagt end gjort. Militæret ønsker, at øvelsen skal afholdes mens nætterne stadig er mørke, helst i løbet af den første uge af april. Det civile luftværns forskellige organer har dog brug for mere tid til at træffe de meget omfattende forberedelser, og man står derfor fast på datoerne 13. og 14. april, der ligeledes falder på en weekend. Herved generer man for øvrigt det civile liv mindst muligt. Dog melder der sig nu et nyt problem: De mange konfirmationer i april. Social-Demokraten skriver:

“Det turde være en næsten haabløs Tanke at lade Konfirmationsfesterne foregaa under totalt Mørklægning, og man maa derfor haabe, at Myndigheder finder Udveje for at lægge Storøvelsen hen til den midterste Aprilsøndag , paa hvilken kun meget faa konfirmationer skal finde Sted.”

Social-Demokraten beretter videre om øvelsen forløb og omfang:

”Storøvelsen bliver meget omfattende og af de civile Korps skal detage ca. 1000 Mand, der til den Tid alle er fuldt udrustet. Mørklægningen proklameres Lørdag Morgen kl. 5 og varer uafbrudt til om Mandagen ved samme Tid. Der etableres Luftværnstilstand, hvilket vil sige, at alle Arter af Beskyttelsesorganer skal træde i Funktion.  Der oprettes en halv Snes Hjælpebrandvagter og lige saa mange Hjælpepolitistationer. Samariterstationer og Ambulancecentraler og muligvis vil ogsaa Alarmsirenerne blive sat i Funktion. Civilbeskyttelsesmandskabet skal ligge inde under hele Øvelsen, og for de mange Hundrede Medvirkendes Forplejning sørger nogle særlige Forplejningscentraler, der udlægges af Folkekøkkenerne.”

En anden artikel i dagens Social-Demokraten fortæller desuden om en ny organisation under Dansk Luftværnforening, der skal få kvinder i det civile beredskab.  I organisationen kan optages enhver kvinde, der er fyldt 18 år, og om organisationens umiddelbare opgave skriver Social-Demokraten:

”Paa de særlige Omraader for den kvindelige Beredskabstjeneste skal nu iværksættes Uddannelse, men foreløbig maa man indskrænke sig til at uddanne Instruktører, som i overvejende Grad bliver Lærerinder. Der oprettes Kvindeudvalg i alle større Byer i Landet, og man tager allerede i næste uge fat paa at uddanne 20 kvinder, der skal virke som Foredragsholdere rundt i Landet.”

Luftværnet og øvelsen er således et storstilet samarbejde mellem militæret, politi, brandvæsen og det civile beredskab med dets mange frivillige. Det civile samfund skal der imidlertid også tages hensyn til, og især mørklægningsøvelsen truer med at hensætte dette års københavnske konfirmationsfestligheder til mørket.Kategorier:Øvrigt nyt

Tags: , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: