8. marts 1940: Hitler beordrer general Keitel til skrivebordet! Føreren kræver nye direktiver for Weserübung

Foto af general Wihelm Keitel. Han har i dag informeret general Falkenhorst om, at Danmark skal benyttes som trædesten i operationen mod Norge. Hvordan og i hvilket omfang er endnu ikke bestemt. Fra Wikimedia Commons.

På Hitlers ordre udarbejder general Wihelm Keitel i dag et nyt militærdirektiv for Weserübung samt et udkast til de krav, man vil stille Danmark og Norge. Fra Wikimedia Commons.

Siden den 29. feb. har Hitler regelmæssigt ladet sig orientere i planlægningen af operation Weserübung. Han har desuden også fattet så stor interesse for invasionen af Norden, at han samme dato erklærede at felttoget skulle ledes fra rigskancelliet i Berlin. Han har flere gange direkte kommet med ordre og ønsker i forhold til operationen, og i dag stiller han igen nye krav til planlægningen.

Vi kunne i går meddele, at et tysk korps i skrivende stund trækkes ud af Polen. Endnu ved tropperne det ikke selv, men deres næste opgave bliver besættelsen af Danmark. Dette kunne tyde på, at den tyske invasion snart står for døren. Ikke desto mindre har Hitler i dag krævet ændringer i papirarbejdet bag operationen. Derfor må general Keitel i gang med at udforme “militære fordringer til den danske og norske regering” i otte punkter. Det første omhandler et ‘opråb’ til de to lande om at undlade modstand. Det næste punkt udgør en befaling til de militære styrker i landene om at optage forbindelse til de indrykkende tyske tropper med henblik på loyalt samarbejde; “For så vidt den lokale situation ikke kræver andet, forbliver de danske og norske tropper i besiddelse af deres våben”. De resterende seks punkter omhandler overdragelsen af militært udstyr, trafikmidler, kommunikationsforbindelser samt udløbsforbud for skibe, spærring af forbindelse til udlandet inkl. Færøerne, Island og Grønland, instruktion til presse og radio samt udførselsforbud for krigsmateriel.

Keitel laver også et meget omfattende udkast til nye militærdirektiver, som baserer sig på de allerede planlagte tiltag – dog med fem nye bestemmelser:

  • Trods princippet om en fredelig besættelse af Norge og Danmark, så er begge lande militært operationsområde. Lige meget hvad, der fortælles offentligheden, besidder Tyskland al magt på det militære område.
  • Når overkommandoen finder det passende, skal den tyske tilstedeværelse indskrænkes til “den militære sikring og forsvar af de besatte lande”.
  • Befolkningen skal fra besættelsens begyndelse påvirkes gennem propaganda i så høj grad som muligt.
  • Blandt landenes myndigheder skal der tages skridt til at forhindre enhver modstand og til at tilvejebringe et fredeligt samarbejde.
  • Sikkerhed mod passiv modstand og sabotage skal garanteres. Landenes eget politi skal om muligt sættes ind på dette område.

Fra tysk side forestiller man sig således et scenarie med minimal eller ingen modstand fra dansk og norsk side. Dette skal opnås gennem en meget hurtig og overraskende besættelsesaktion. Møder man alligevel modstand, skal den nødvendige militære magt imidlertid benyttes uden tøven.Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: