7. marts 1940: Et tysk korps under general Kaupisch trækkes ud af Polen. Tropperne er udset til at skulle besætte Danmark

Generalløjtnant Leonard Kaupisch. Veteran fra 1. Verdenskrig og kommandant under Polensfelttoget. I dag er hans korps beordret tilbage til Tyskland. Den næste opgave bliver at besætte Danmark. Fra Wikimedia Commons.

Generalløjtnant Leonard Kaupisch. Veteran fra 1. Verdenskrig og kommandant under Polensfelttoget. I dag er hans korps beordret tilbage til Tyskland. Den næste opgave bliver at besætte Danmark. Fra Wikimedia Commons.

Hitler, spidserne i den tyske værnemagt og nogle få officerer er i fuld gang med forberedelserne til den kommende tyske invasion af Norden. Et tysk korps under generalløjtnant Kaupisch er i dag blevet beordret fra Polen til Nordtyskland. Tropperne, der delvis består af krigstrænede veteraner fra Polenfelttoget er udvalgt til besættelsen af Danmark.

Generalløjtnant Kaupisch er i dag blevet beordret til at trække sit armékorps på 29.000 mand ud af det tysk-besatte Polen. I første omgang er korpsets nye bestemmelsessted Nordtyskland, men hvad tropperne endnu ikke ved er, at de er udset til at besætte Danmark under operation Weserübung. Korpset har haft besættelses- og grænsebevogtningsopgaver i de østpreussiske og polske områder, hvor vejret er koldt og terrænet udfordrende. Tropperne kan derfor se frem til en møjsommelig tilbagerejse gennem et snedækket landskab på våde og isglatte veje. Selvom moderne teknologi har medført den motoriserede krigsførelse med last- og kampvogne, er samtlige af de 6 artilleriregimenter i korpset i øvrigt hestetrukne. Derfor råder Kaupischs korps over ikke mindre end 9.000 heste, som skal udgøre trækkraften tilbage til Tyskland.

I Berlin er man ikke bekymret over, at rejsen for ‘Korps Kaupisch’ kan blive langsommelig. Når blot tropperne er inden for Tysklands grænser, kan man omdirigere dem mod nord til Østersøhavene, hvorfra man kan foretage en udskibning til Danmark. Dette kommer dog kun på tale, hvis isen i Østersøen skulle smelte, og herefter vil angrebsordren desuden også først skulle gives.

Samtidigt med Kaupisch sætter sine tropper i Polen i bevægelse, udgår der ordre til forskellige officerer om, at deres afdelinger fra i dag tilhører ‘Korps Kaupisch’ som midlertidig forstærkning til løsningen af ‘særlige opgaver’. Den tyske planlægningsgruppe har nemlig bestemt, at Danmark skal erobres af følgende styrke:

  • To divisioner på hver ca. 15.000 mand og 4.500 heste, herunder bl.a. artilleri, panserjægere (soldater med anti-tankvåben) og ingeniørtropper
  • En motoriseret skyttebrigade på 8.800 mand
  • En kampvognsafdeling med tre kompagnier lette kampvogne

Styrken tildeles desuden et motorcykelkompagni, tre maskingeværsbataljoner, to luftskytsregimenter, transportenheder med lastbiler og pansertog, en efterretningsafdeling samt to ‘specialgrupper’ à 6 mand, der skal optræde civilklædt i København nogle timer før invasionen. Hertil kommer et faldskærmskompagni, som skal nedkastes ved Aalborg, et antal krigsskibe og de fly, der skal ‘demonstrere’ over Danmark og nedkaste flyveblade. Yderligere skal et antal bombefly og Stuka’er (styrtbombefly) holdes klar til indsættelse over København med ordre til at bombe hovedstaden, hvis Danmark yder hårdnakket modstand.

På det mere overordnede plan holder operation Weserübungs leder, general Falkenhorst, i dag møde med Göring og Hitler. Her er man blevet enige om, at indsætte stærkere styrker mod Narvik i Norge. Man vil også lade de store krigsskibe forblive i norske havne som defensive ‘søforter’ – til flådechef Raeders store bekymring. I øvrigt droppes landgangen i Kristianssand, hvorimod det endnu en gang understreges, at der skal foretages en landsætning i København.Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. 16. marts 1940: Nyt fransk udspil til en allieret aktion i Norden: Malmtransporterne må stoppes! I Berlin arbejdes der på de konkrete angrebsplaner, som skal benyttes mod Danmark | 9. APRIL LIVE

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: