6. marts 1940: Nyt fra Vinterkrigen: Finland søger om fred. I Tyskland fortsætter planlægningen af operation Weserübung

Studenterdemonstration ved det finske gesandtskab til støtte for Finland efter udbruddet af vinterkrigen med Sovjetunionen. Manden midt i billedet er forfatteren og præsten Kaj Munk. I dag har Finland valgt at søge om fred. Fra Frihedsmuseets billedarkiv.

Demonstration 2. dec. 1939 ved det finske gesandtskab i Danmark til støtte for Finland efter Vinterkrigens udbrud. Manden midt i billedet er forfatteren og præsten Kaj Munk. I dag har Finland valgt at søge om fred. Fra Frihedsmuseets billedarkiv.

Den finske regering har i dag besluttet at søge om fred i Vinterkrigen mod Sovjetunionen. Beslutningen må have været ventet, i hvert fald i London og Paris. Finland har nemlig tidligere anmodet de allierede om hjælp til at få Sovjetunionen til forhandlingsbordet. I Tyskland fortsætter planlægningen af operation Weserübung ufortrødent.

Vinterkrigen har været en Davids kamp mod Goliat, og det er kommet bag på mange, at Finland har kunnet holde ud så længe over for den sovjetiske invasion. Efter store indledende tab har Sovjetunionen nu i en længere periode kastet stadig større styrker og alle moderne kampmidler mod Finland. At fortsætte modstanden er efterhånden nyttesløst, og finnerne søger i dag om fred. Dette er en streg i regningen for de allierede, som hermed ser ud til at miste deres påskud til at gå ind i Norge og Sverige. I Moskva er man fuldt orienteret om de allieredes forberedelser til en landgang i Nordskandinavien, og man ønsker fra sovjetisk side ikke at komme i krig med Storbritannien og Frankrig. Herved vil man helt åbenlyst blive tyskernes allierede, og i Kreml stoler man ikke på Hitlers Tyskland over en dørtærskel. Således møder de finske fredsønsker faktisk større forståelse i Moskva end i både London-Paris og Berlin. For Tyskland er truslen om en britisk aktion tværs over Skandinavien til Finland netop også undskyldningen for at sætte sig i besiddelse af Danmark og Norge.

Nyheden om de finske fredsønsker har imidlertid ikke nogen indflydelse på de tyske operationsplaner for Weserübung. Efter ønske fra Hitler har flådechefen, storadmiral Raeder, i dag ændret i sin plan, således at et tysk transportskib på operationsdagen skal landsætte tropper til besættelse af vigtige punkter i København. General Falkenhorst ønsker desuden en skærpelse af de politiske fordringer, man vil stille Norge og Danmark ved besættelsen, bl.a. skal landenes styrker afvæbnes. Den tyske overkommando indarbejder Falkenshorsts fordringer i et nyt direktiv, hvor man ønsker “princippet om fredelig besættelse” fastholdt:

“Man må tilstræbe sig at afholde den danske og norske regering fra enhver væbnet modstand, og at foranledige en tolerering af den tyske besættelse. Til gengæld skal der i tilfælde af loyal adfærd tilsikres regeringerne vidtgående respektering af deres indenrigske suverænitet og understøttelse ved opretholdelsen af det økonomiske liv […] I tilfælde af vægring vil der blive truet med at gennemtvinge kravene under indsættelse af samtlige militære magtmidler.” [Understregningen fremgår af direktivet, red.]

Trods princippet om en fredelig besættelse vil der også blive stillet skarpe krav til Norge og Danmark. Efter operationen er det hensigten, at udenrigspolitik, skibsfart, kommunikationsforbindelser, presse, militære foranstaltninger samt civile forvaltningsorganer skal kontrolleres eller overvåges, således de tjener den tyske besættelsesmagts interesser. Begge lande skal indlemmes i den kontinental-europæiske økonomi, og Tyskland vil yde økonomisk hjælp så vidt muligt, men som modydelse vil der blive krævet opretholdelse af forhøjede leverancer til Tyskland.Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , , , ,

4 replies

Trackbacks

  1. 11. marts 1940: Weserübung rykker nærmere: Hitler har godkendt en timeplan, og den første angrebsordre er udstedt. Finland sender et sidste råb om hjælp til Sverige | 9. APRIL LIVE
  2. 13. marts 1940: Falkenhorst er klar med instruks: Efter besættelsen af Danmark og Norge skal der udvises forsigtighed og tilbageholdenhed over for civilbefolkningen | 9. APRIL LIVE
  3. 21. marts 1940: De tyske angrebsplaner er klar, men general Falkenhorst har fået skrupler – er et angreb uden varsel virkelig nødvendigt? En rasende Hitler står fast på Weserübungs overraskelseselement | 9. APRIL LIVE
  4. 23. marts 1940: Den tyske flådechef redegør for sit syn på malmeksporten efter en tysk besættelse af Norge | 9. APRIL LIVE

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: