4. marts 1940: Norge afviser også de allierede i spørgsmålet om gennemmarchret til Finland. I Tyskland overvejer man fremgangsmåden for operationen i Skandinavien

Den svenske jerneksport til Tyskland transporteres fra mineområderne omkring Kiruna til havnene i Narvik og Luleå, hvorfra det sejles til Tyskland. Fra Wikimedia Commons.

Både Norge og Sverige har nu afvist en allieret anmodning om tilladelse til at marchere tropper gennem de to skandinaviske lande i en hjælpeaktion til Finland. Fra Wikimedia Commons.

De allierede planlægger en hjælpeaktion til Finland, men samtidigt ønsker de, i al hemmelighed, at sætte sig på strategisk vigtige punkter i Nordnorge og Sverige. De har derfor bedt om gennemmarchret, hvilket Sverige i går afviste. I dag følger Norge så trop. I Berlin har Hitler afgjort, at operationen i Norden bliver Tysklands næste offensive træk, og man bruger dagen på at udarbejde planer for den militær-politiske fremgangsmåde i forbindelse operation Weserübung.

Norge lægger sig på linje med Sverige og har i dag afvist den allierede anmodning om at føre tropper gennem landet til Finland. Fra Oslo kommer de samme begrundelser, som svenskerne benyttede, og i Norge er man endnu mere forvisset på, at en accept til de allierede vil betyde krig. Det er måske også godt det samme, for i dag afleverer de industrisagkyndige i Berlin en betænkning om krigsførelse mod netop Norge, i det tilfælde at landet bliver besat af Storbritannien eller går frivilligt med i krigen på allieret side. I Tyskland bruger man desuden dagen på at overveje mulige fremgangsmåder i Skandinavien i forbindelse med den forestående operation. I disse hedder det, at man i første omgang kun skal fremsætte strengt nødvendige krav for at lette en godkendelse af tyske militære tiltag i landene. Det viser sig også, at tyskerne håber på at møde ingen eller kun svag modstand i Norden:

“Hvis den tyske soldat først uden kamp er sluppet ind i landet, kan videregående fordringer, der f.eks. nødvendiggøres af benyttelsen af de nordiske lande som basis for angreb mod England, senere let gennemtvinges. […] Det er derfor af væsentlig betydning, at der ved Weserübungs start bliver gjort alt for, at det ikke eller kun i ganske ringe omfang skal komme til fjendtligheder. […] De danske og norske soldater skal forvirres gennem radio og flyveblade og, allerede før deres regeringer har truffet nogen afgørelse, bibringes til at tro, at det er i fædrelandets interesse ikke at yde modstand mod tyskerne.”

Fra tysk side påtænker man også at nedkaste flyveblade, og ikke bomber, over Norge og Danmark – i hvert fald i første omgang. Det foreslås desuden, at den danske regering skal anmodes om i et opråb at opfordre til, at der ikke ydes modstand. Et andet forslag går på at udsende såkaldte ‘forbindelseskommandoer’, som skal have kontakt til de tyske gesandtskaber i Danmark og Norge og sørge for, at man undgår sammenstød mellem nordiske og tyske tropper. Der er sandsynligvis tale om tyske ønskescenarier, men man håber ikke desto mindre på at kunne overrumple både Norge og Danmark så meget, at det ikke kommer til væsentlig modstand. I forhold til Sverige vil Tyskland kræve, at svenskerne ikke foretager nogen mobilisering eller andet, der kan opfattes som uvenlig handling. Senere vil man kræve forsyning af tyske tropper i Norge via de svenske jernbaner og særlige rettigheder i de sydsvenske farvande.

Sidst på dagen forlanger Hitler tempoet for operationens forberedelser øget voldsomt. Han giver en mundtlig ordre om, at tropperne skal være klar til aktion med fire dages varsel fra 10. marts. Herudover skal man, i tilfælde af en allieret landgang i Norge kommer Tyskland i forkøbet, være beredt på at føre en ‘minimalplan’ ud i livet. Dette vil i så fald kun indbefatte en tysk landgang i Sydnorge.Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , , , , , ,

7 replies

Trackbacks

  1. 8. marts 1940: Hitler beordrer general Keitel til skrivebordet! Føreren kræver nye direktiver for Weserübung | 9. APRIL LIVE
  2. 10. marts 1940: En mulig fred i Finland giver general Jodl rynker i panden. I Danmark ønsker De Radikale ikke en ny debat om forsvarspolitikken | 9. APRIL LIVE
  3. 12. marts 1940: Finland accepterer en sovjetisk dikteret fred. I morgen vil Vinterkrigen formelt være slut. I Tyskland indskærper Falkenhorst vigtigheden af at holde Weserübung hemmelig | 9. APRIL LIVE
  4. 16. marts 1940: Nyt fransk udspil til en allieret aktion i Norden: Malmtransporterne må stoppes! I Berlin arbejdes der på de konkrete angrebsplaner, som skal benyttes mod Danmark | 9. APRIL LIVE
  5. 19. marts 1940: Den britiske premierminister, Chamberlain, udtrykker frygt for Sverige og Norges sikkerhed efter freden i Finland | 9. APRIL LIVE
  6. 21. marts 1940: De tyske angrebsplaner er klar, men general Falkenhorst har fået skrupler – er et angreb uden varsel virkelig nødvendigt? En rasende Hitler står fast på Weserübungs overraskelseselement | 9. APRIL LIVE
  7. 29. marts 1940: Det franske krigsråd afviser en mineringsaktion i Tyskland. Hitler og Raeder diskuterer krigsskibenes placering efter udførelsen af Weserübung | 9. APRIL LIVE

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: