1. marts 1940: Hitler underskriver officiel instruks om operation Weserübung. Alle forberedelser til en besættelse af Danmark og Norge skal sættes i gang

Briterne opbragte for få dage siden et tysk skib i neutralt norsk farvand. Hitler er rasende, men endnu tager Tyskland officielt hændelsen med ro. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv

Hitler underskriver i dag en officiel instruks for operation Weserübung. Dermed kan forberedelserne til en besættelse af Norge-Danmark begynde. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv

I går fremlagde general Falkenhorst en færdig operationsplan over Weserübung for Hitler. På mødet sagde Føreren god for planen med den enkelte tilføjelse, at der for Danmarks vedkommende også skulle indsættes tropper i København. I dag har Hitler underskrevet en officiel instruks for operationen.

Fra tysk side har man besluttet at gennemføre en militæroperation i Norden. I dag underskriver Hitler en officiel instruks, som kræver alle forberedelser truffet til besættelse af Danmark og Norge. Hermed ønsker man at komme en britisk operation i Skandinavien og Østersøen i forkøbet, sikre tilførslen af jernmalm fra Sverige og udvide den tyske Kriegsmarine og Luftwaffes positioner mod Storbritannien. Om operationen lyder det i instruksen:

“De styrker, der skal sættes ind på Weserübung, må i betragtning af vor militærpolitiske styrke til sammenligning med de nordiske staters – være så små som muligt. Deres [dvs. de indsatte tyske styrkers] talmæssige svaghed må udlignes ved dristig handling og overraskende gennemførelse.” […]

“Principielt må det tilstræbes at give aktionen karakter af en fredelig besættelse, hvis formål er væbnet beskyttelse af de nordiske landes neutralitet. Krav på linie hermed vil ved besættelsens begyndelse blive forelagt regeringerne. Demonstrationerne af flåden og luftvåbnet vil om nødvendigt give disse fornøden vægt.”

Det meddeles desuden, at general Falkenhorst står direkte under Hitlers kommando, og at generalens stab skal suppleres fra både hæren, luftvåbnet og flåden. De styrker, som underlægges Falkenhorst, kommer under særlig kommando, og der må ikke disponeres over dem til andre operationer. Et helt korps fra luftvåbnet vil desuden blive underlagt Falkenhorst under Weserübungs udførelse, og først efter aktionen er fuldført, vil det igen stå til rådighed for luftvåbnets øverstkommanderende. Hitler understreger også, at Danmark og Norges grænser skal overskrides samtidigt, samt at alle forbehold skal tages for at kunne beholde overraskelsesmomentet over for både de nordiske lande og de allierede.

Om Danmark hedder det, at der skal ske en overrumplende besættelse af Jylland og Fyn og i forbindelse hermed en besættelse af Sjælland. Målene er Skagen og Fyns østkyst, og de vigtigste punkter skal sikres undervejs. På Sjælland skal der snarest muligt skabes støttepunkter som udgangsstillinger for den senere besættelse. Den tyske flåde skal sikre forbindelsen Nyborg-Korsør samt Lillebæltsbroen, hvis nødvendigt landsætte tropper og forberede kystforsvaret. Luftvåbnet skal først og fremmest ‘demonstrere’, altså udgøre en trussel om luftbombardement, men i første omgang kun nedkaste flyveblade. For Norges vedkommende skal der nedkastes faldskærmstropper over de vigtigste kystbyer, samtidigt med at flåden landsætter tropper og sikrer søvejen. Instruksen slutter med at kræve følgende kodeord for operationen: “Wesertag” = datoen for aktionen, “Weserzeit” = tidspunktet.

Som er det et kapløb, får det allierede krigsråd i London netop i dag besked om, at det britisk-franske ekspeditionskorps til Narvik nu er parat til aktion. Tiden er inde for de allierede til at hjælpe Finland, som er yderst trængt af Sovjetunionen i den igangværende Vinterkrig. Den allierede hensigt er dog også i denne forbindelse at kontrollere Nordnorge og sætte sig på de svenske malmværker, hvorved Tysklands strategiske position og krigsindustri svækkes. Dette har man imidlertid ikke nogen intension om at informere Norge og Sverige om.Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , , , ,

5 replies

Trackbacks

  1. 5. marts 1940: En tysk operationsbefaling omfattende hæren, flåden og flyvevåbnet bliver i dag godkendt. I Sverige indløber en advarsel om tyske militærforberedelser i Slesvig | 9. APRIL LIVE
  2. 11. marts 1940: Weserübung rykker nærmere: Hitler har godkendt en timeplan, og den første angrebsordre er udstedt. Finland sender et sidste råb om hjælp til Sverige | 9. APRIL LIVE
  3. 12. marts 1940: Finland accepterer en sovjetisk dikteret fred. I morgen vil Vinterkrigen formelt være slut. I Tyskland indskærper Falkenhorst vigtigheden af at holde Weserübung hemmelig | 9. APRIL LIVE
  4. 18. marts 1940: I Berlin overvejer man, hvordan den norske og danske økonomi bedst gavner Tyskland efter en besættelse. Hitler mødes med Mussolini i Brennerpasset | 9. APRIL LIVE
  5. 20. marts 1940: Tyskland er klar til at besætte Norge og Danmark. Dato og angrebstidspunktet ligger fast | 9. APRIL LIVE

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: