Måned: februar 2015

13. feb. 1940: Meddelelse fra den danske marineattaché i Berlin: Tyskerne planlægger et fremstød i Vesteuropa og vil herefter forsøge at skaffe sig støttepunkter i Danmark og Norge

Den igangværende stormagtskrig skaber usikkerhed i de neutrale lande. Man forsøger efter bedste evne at holde sig orienteret om de krigsførende landes planer og hensigter. For godt en måned siden resulterede den anspændte situation i en alarmering af det danske… Read More ›