26. feb. 1940: Planudkast til det kommende tyske Norgesfelttog inddrager nu også Danmark som et mål for operationen

Foto af general Wihelm Keitel. Han har i dag informeret general Falkenhorst om, at Danmark skal benyttes som trædesten i operationen mod Norge. Hvordan og i hvilket omfang er endnu ikke bestemt. Fra Wikimedia Commons.

Foto af general Wihelm Keitel. Han har i dag informeret general Falkenhorst om, at Danmark skal benyttes som trædesten i operation Weserübung. Hvordan og i hvilket omfang er endnu ikke bestemt. Fra Wikimedia Commons.

Der har tidligere været forlydender om, at Tyskland vil kræve støttepunkter i Danmark i forbindelse med en operation i Norge, men det er ikke blevet fulgt op af konkrete tyske tiltag. Umiddelbart efter general Falkenhorsts udnævnelse til leder af et kommende felttog mod netop Norge, bliver spørgsmålet om Danmark til gengæld taget op på ny. I dag er man fra tysk side klar med mulige tiltag over for Danmark under operationen.

General Falkenhorst har fået etableret sig i Berlin og er gået i gang med at planlægge felttoget mod Norge. I den forbindelse har de tyske værnschefers, efter opfordring fra Luftwaffe, valgt at gøre Danmark til et delmål i operationen, der har navnet “Weserübung”. Derfor skriver chefen for den tyske overkommando, general Keitel, i dag i et brev til Falkenhorst, at man ad diplomatisk vej – dog med trussel om besættelse – skal sikre sig ret til overflyvning af Danmark og benyttelse af flyvepladser i Jylland samt nogle havne.

Sideløbende med Falkenhorst har general Jodl, chef for Værnemagtens operationsstab, to afdelinger, som også arbejder med planlægningen af operation Weserübung. Disse afdelinger har i dag forfattet to planudkast, og de indbefatter begge Danmark. Det første udkast har nogenlunde samme ordlyd, som Keitels brev til Falkenhorst. Det andet planudkast er mere vidtgående. Her lyder det:

“Danmark. Besættelsen begrænses til Skagen og Frederikshavn. Jernbaneforbindelsen fra Sønderjylland gennem Jylland til Skagen og forbindelsen til søs gennem bælterne og Sundet må sikres.”

Dette udkast arbejder således som udgangspunkt med besættelse af konkrete støttepunkter i Jylland. Hertil kommer desuden også et afsnit om et støttepunkt i Sverige med en tysk kommando i eksporthavnen Luleå og sikring af jernbanen til Narvik. Med andre ord arbejder man i dette planudkast med aktioner i både Norge, Danmark og Sverige. For Danmarks vedkommende bliver der dog henvist til den vidtgående selvstændighed, som landet kan beholde, idet “en tysk repræsentation [tilstedeværelsen af tyske tropper, red.] foreløbig kun vil være nødvendig i Hjørring Amt”. Kun hvis transportforbindelsen mellem Danmark og Norge ikke sikres loyalt af den danske regering, må forholdsreglerne i Danmark skærpes.

Der er endnu kun tale om planudkast, men det tyder på, at den tyske operation i Norge også vil omfatte Danmark. Hvorvidt der kan blive tale om danske suverænitetsafgivelser eller en delvis besættelse af landet, må tiden vise. Endnu er der blot tale om skitser, og kun en snæver gruppe i toppen af den tyske værnemagt kender til planlægningen.Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , , , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: