8. feb. 1940: Den danske hærchef har fremlagt sit syn på Danmarks forsvarsbetingelser. I dag er det flådechefens tur

Danske soldater på motorcykel med en Madsen-maskinkanon. Ifølge flådechef Hjalmar Rechnitzer er det dog flåden, man fra dansk side skal satse på. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

To danske soldater på motorcykel med en Madsen-maskinkanon. Ifølge flådechef Hjalmar Rechnitzer er det dog flåden, man fra dansk side skal satse på. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

Folketinget afgav den 19. januar en erklæring om, at de midler, det danske forsvar råder over, om fornødent skal anvendes for at hævde den danske neutralitet. Erklæringen kom som reaktion på en hård kritik af regeringens syn på Danmarks forsvarsmuligheder. Efterfølgende har hærens øverstkommanderende, general Prior, ved et forsvarsudvalgsmøde fremlagt sit syn på, hvordan Danmark mest effektivt kan forsvares. I dag er det flådechefen H. Rechnitzers tur.

I forlængelse af folketingserklæringen den 19. januar har den socialdemokratiske forsvarsminister Alsing Andersen bevilget 50-65 mio. kr. til styrkelse af Forsvaret. Et forsvarsudvalg, Rigsdagens såkaldte 8-mandsudvalg, skal nu vurdere, hvorvidt disse midler skal tages i brug og i så fald på hvad. Derfor er den danske hær- og flådechef blevet indkaldt. I første omgang har general W.W. Prior haft lejlighed til at redegøre for hærens syn på det danske forsvar. Generalen argumenterede for indkaldelsen af ekstra mandskab og foreslog desuden, at troppekoncentrationen øges på Sjælland. Det er efter hans opfattelse her, Danmark har de bedste betingelser for et forsvar. Til gengæld lagde Prior også samtidigt vægt på at forbedre forsvarsbetingelserne i Sønderjylland, bl.a. med spærrestillinger ved grænsen.

I dag fremlægger flådechefen, viceadmiral Rechnitzer, sine synspunkter i forsvarsudvalget. Han anbefaler en styrkelse af flåden, da Sjælland og København efter hans mening kun kan indtages, hvis den danske flåde først er blevet besejret. I denne forbindelse ønsker viceadmiralen et skibsbygningsprogram til udskiftning af flådens materiel. Med andre ord mener Rechnitzer, at Danmark bør satse på flåden i stedet for hæren. Han opfordrer samtidigt til, at et eventuelt angreb uanset modstandens karakter til enhver tid mødes med alle midler.

Flåde- og hærchefen er altså uenige om, hvilket værn Danmark bør satse på i en krigssituation. Måske ikke overraskende peger begge chefer på deres eget. Hæren og flåden har nu haft mulighed for at fremlægge deres synspunkter for både regeringen og oppositionspartiernes repræsentanter i forsvarsudvalget, og der skal nu tages stilling til de fremlagte synspunkter. Endnu vides det ikke, om forslagene vil udmønte sig i konkrete tiltag. Det er i øvrigt usikkert, hvilken effekt ekstrabevillingen til Forsvaret vil have. På grund af den igangværende krig er der nemlig kun begrænsede muligheder for indkøb af militært materiel.Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: